Here are some analyses on Kusama Validators based on Self-Stake, Commission, Commission impact on return, Inclusion in the active set, and cost of running Validator on Kusama Network. As of writing this article (27 Aug 2021 — Era 2671), there are 900 active Validators and 868 Waiting Validators.

Polska translacja artykułu Joe Petrowski 09 Czerwca 2020 Polkadot Governance

„Życie to ruch, a ruch to zmiana, a zatem jedyną alternatywą dla ruchu jest brak ruchu, zastój, śmierć”. — Faulkner

Polkadot i jego łańcuchy będą musiały się zmieniać z czasem, aby pozostać aktualnym, a zaprojektowaliśmy Polkadot tak, aby miał przejrzysty…

I have compiled a list of resources for people running Validators on Polkadot and Kusama networks.

Digital Ocean Server Setup

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-20-04

Video instructions for Setting up Secure Validator Node

Setting up your node for Polkadot and Kusama Validators nodes using Secure Validator Setup great videos by Paradox | ParaNodes.io.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFKZ1X8bIqSYZbSuXJOQgVTZgS11sVy8K

Securing your server

Network Security for Substrate

https://youtu.be/UaCGimsqLpg

Securing SSH access to your server

https://medium.com/bld-nodes/securing-ssh-access-to-your-server-cc1324b9adf6

How to Harden your Ubuntu 18.04 Server

https://medium.com/@BaneBiddix/how-to-harden-your-ubuntu-18-04-server-ffc4b6658fe7

Polska translacja artykułu Gavin Wood — 17 May 2021 The Launch of Parachains

Inscenizowana premiera Polkadotu zbliża się do kolejnego rozdziału. Gdy zbliżamy się do uruchomienia funkcji Parachain oraz towarzyszących im aukcji i pożyczek społecznościowych, spójrzmy na to, co nadchodzi.

Uruchomienie Polkadotu rozpoczęło się około dziesięć miesięcy temu od pierwszych…

Wprowadzenie

Wraz z wydaniem Moonbase Alpha v6 możesz uruchomić węzeł, który łączy się z Moonbase Alpha TestNet , synchronizuje się z bootnodem , zapewnia lokalny dostęp do punktów końcowych RPC, a nawet tworzy bloki w parachain.

W naszym TestNet łańcuch przekaźników jest hostowany i uruchamiany przez PureStake . Ale wraz z…

Wprowadzenie

Collatorzy są członkami sieci, która utrzymuje parachain, w którym biorą udział. Uruchamiają pełny węzeł (zarówno dla ich konkretnego parachain, jak i dla łańcucha przekaźników) i produkują dowód przejścia stanu dla walidatorów łańcucha przekaźników.

Wraz z wydaniem Moonbase Alpha v6 użytkownicy mogą rozkręcać pełne węzły i aktywować funkcję sortowania oraz uczestniczyć…

ccris02

Decentralize the internet by running Validators Nodes on Polkadot and Kusama.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store